top of page

AVUKATLARIN KENDİLERİNİ GELİŞTİRME REHBERİ: EĞİTİMLER

Hukuk, ülkemizde çok ilgi gören ve tek meslekle sınırlanmaması bakımından diğer bölümlere oranla daha çok yeğlenen bir eğitim alanıdır. Hukuk fakültesini bitirenler, genellikle avukat, hâkim, savcı, noter gibi mesleklere yönelseler de bölümün kaymakamlık, icra müdürlüğü ya da akademisyenlik gibi birçok çalışma alanı bulunmaktadır. Şu da bir gerçektir ki; 31.12.2020 tarihi baz alınarak ülkemizde baroya kayıtlı avukat sayısı 143.330 iken 2019 yılı itibariyle hâkim ve savcıların toplamı 20.719’dur. Sonuç olarak, büyük bir kitleyi avukatların oluşturduğu ortadadır. Durum böyle olunca yaklaşık 144 bin kişiden kendilerini önemli ölçüde geliştiren avukatlar hep gözde olmuş ve oldukça ilgi görmüştür.


Kendisini geliştirmek ve diğer meslektaşlarından hep bir adım önde olmak isteyen avukatlar için mutlaka alınması gereken eğitimlerin birkaçından bahsedeceğim.


Avukatlığın alanda olsun, masa başında olsun; insanlarla iletişim kurmayı gerektiren bir meslek olduğu açıktır. Avukatın rolü, hâkimi davanın esası konusunda ikna edecek şekilde tezlerini iletmektir. Aynı zamanda müvekkilleriyle toplantı, telefon görüşmeleri ve sunumlar yapması da meslek hayatının kaçınılmazıdır. Bu nedenle kanımca her avukat mutlaka diksiyon, beden dili ve etkili iletişim eğitimi almalıdır.


Bu üçlü eğitimden diksiyon eğitimi sonucunda sözler daha vurgulayıcı biçimde ağızdan çıkarken beden dili de yapılan konuşmayı destekleyici nitelikte olur. Mahkemede bir davayı tartışırken, anlaşmaları hazırlarken ya da müvekkillerine davalarıyla ilgili bilgileri açıklarken inandırıcı, açık ve özlü bir dil kullanımı kişiler üzerinde olumlu bir etki bırakacaktır. Bu eğitim sadece sözlü değil, yazılı iletişimi de geliştirecek niteliktedir. Yazılı iletişim, dava dilekçeleri ve yasal belgeler hazırlanırken sözlü iletişim kadar önemlidir. Teknik dili ve hukuk dilini bilmenin yanı sıra yazmak istenilenleri açık, net ve anlaşılır bir biçimde aktarabilmek gerekir.


Bir diğer eğitim ise zaman yönetimidir. Bu yalnızca avukatların değil, zamanın değerini bilen tüm insanların alması gereken bir eğitimdir. Avukatlar zamanlarının çoğunu davanın araştırma aşamasında, savunmaları inceleyerek, dilekçe hazırlayarak, müvekkilleriyle buluşarak ve onların sorularını cevaplayarak harcarlar. Çoğu zaman ise vaktin nasıl geçtiğini anlamadan geride yapılacak bir sürü işin kaldığını fark ederler. Bu süreçte daha çok işi daha dizgeli şekilde yaparak hem iş hayatının niteliğini arttırmak hem de kendine kalacak zamanı ayarlamak için bu eğitimin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu eğitim kişiye mesleki farkındalık kazandırmakla beraber amaç belirleme ve bu amaçları öne alma gibi konularda yarar sağlayacaktır.


Avukatlar müvekkillerinin bir tür “dert ortağı” sayılırlar çünkü müvekkiller kendilerinin baş edemediği sıkıntılardan kurtulma amaçlı avukatlara başvururlar. Kişinin kendi sorunlarının yanı sıra müvekkil sorunları da eklenince ruhsal açıdan gerilimli (stresli) olmak kaçınılmaz bir duruma gelir. Günümüzde yine sadece avukatların değil, özellikle iş hayatında olan herkesin başvurduğu eğitimlerden biri de ruhsal gerilim yönetimidir. Bu eğitimle kişilere gerilimin onları değil, onların gerilimi yönetmesi öz alınarak iş yerlerinde ya da özel hayatlarında erinç içinde yaşamaları sağlanır. Avukatlık, doğası gereği tartışma içeren bir meslek olduğu için karşı taraf avukatıyla sürekli bir yarış halinde olmak gerekir. Ruhsal gerilim yönetimi sayesinde kişi, baskı altında olsa bile doğru ve izlemsel (stratejik) atılımlar yapacak bunun yanı sıra dinginliğini koruyacaklardır. Ruhsal gerilimin, çalışma hayatında %40 verim düşüklüğüne neden olduğu da kanıtlanmıştır.


Sonuç olarak, yukarıda bahsettiğim çoğu eğitim sadece avukatların değil, iyi bir yaşam hedefleyen herkesin alması gerektiğini düşündüğüm eğitimlerden yalnızca birkaçıdır. Bunların yanı sıra mesleki alanda etki edecek “Hukuk İngilizcesi”, “Arabuluculuk” ya da “Bilgisayar Becerileri” gibi birçok eğitimler bulunmaktadır. Kişinin ruhsal bütünlüğünün iyi olmasının hem ilerleyen hayatına hem de çevresindekilere daha çok yarar sağlayacağını düşündüğüm için öncelikle tinsel sağlığı geliştirecek eğitimlere yer vermek istedim.


Saydıklarımız ve bunların dışında alınacak her eğitim meslek hayatında da kişisel hayatta da bir avukatı geliştirir ve diğer meslektaşlarına oranla daha önde olmasını sağlar.KAYNAKÇA


03.09.2019 Tarihi İtibarı ile Hâkim ve Savcılara İlişkin İstatistiki Bilgiler. “https://www.hsk.gov.tr/istatistikler.aspx 03.09.2019”


31.12.2020 İtibariyle Baroların Avukat Sayıları. “https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/2020-avukat-sayilari-31122020-81572 31.12.2020”


Bir Hukukçunun Alması Gereken 9 Eğitim. “https://edulegal.net/blog/bir-hukukcunun-almasi-gereken-9-egitim


Bir Hukukçunun Alması Gereken 10 Eğitim.

https://www.lyakademi.com/2016/03/bir-hukukcunun-almasi-gereken-10-egitim/ 18.03.2016”

139 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page