top of page

AVUKATLARLA İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. Avukat kelimesi savunucu anlamına gelmektedir. Yazıma başlarken bu iki bilgiyi vermek gerektiğinin farkına vardım. Çünkü toplumumuzda avukatlar ve avukatlık mesleği konusunda çok ciddi bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Bu konuda toplumda doğru sanılan, ancak yanlış olan durumları tek tek ele almanın faydalı olacağı kanaatindeyim.


Avukatlar bütün kanunları ezbere bilir mi?

Avukatlar çok sık kullandıkları bazı kanun maddelerini bilirler. Fakat bu maddelerin sayısı o kadar da çok değildir. Hukuk fakültelerinde derslerde hatta sınavlarda bile kanun kullanımı serbest olabiliyor. Yani avukatlık mesleğini yapabilmek için tüm kanunları ezbere bilmek gerekmiyor. Zaten tüm bunları hafızada tutabilmek insan doğasına aykırıdır. Ayrıca kanun maddesine bakarak olayı çözmeye çalışmak tek başına yeterli olmayacaktır.


Avukatlar çok mu zengindir?

Elbette ki ülkemizde çok iyi paralar kazanan avukatlar vardır. Fakat bunu tüm avukatlar için genel bir durum kabul etmek doğru değildir. Birçok avukat stajı bittikten sonra mesleğin ilk yıllarında iş bulmakta zorlanmaktadır. Zaten mesleğinin ilk yıllarında fazla para kazanabilen avukatlara çok fazla rastlanmamaktadır. Kazanılan para da çoğu zaman asgari ücretin bir miktar üzerindedir.


Avukatın mezun olduğu fakülte, daha iyi bir avukat olduğunu gösterir mi?

Elbette ki yüksek puanlı hukuk fakültelerinde verilen eğitim diğer fakültelere göre daha kaliteli olabilir. Bu durum eğitim gören avukat adayının lehine bir durum olacaktır. Ancak kaliteli bir hukuk fakültesinden mezun olan avukatın diğerlerine göre çok daha iyi bir avukat olacağı genellemesi doğru olmayacaktır. Ülkemizde bu genellemenin aksini ispat eden örnekler fazlasıyla bulunmaktadır. Kişinin iyi bir avukat olabilmesi kaliteli bir fakülteden olmasına değil, verilen eğitiminden ne kadar faydalandığına ve kendisine ne kadar yatırım yaptığına bağlıdır.


Yaşlı avukatlar, genç avukatlara göre daha mı bilgilidir?

Mesleğe yıllarını vermiş bir avukatın genç avukatlara göre meslek ve hayat tecrübesinin fazla olması oldukça doğaldır. Ancak kişinin yaşı, iyi bir avukat olması için göz önünde bulundurulacak tek başına bir kriter değildir. Eğitimini yeni tamamlamış bir avukat, bazı kritik bilgileri deneyimli avukatlara göre daha iyi hatırlayabilir. Tecrübeli avukatların bilemediği bazı hususları genç avukatlar bilebilir. Elbette ki tecrübe çok önemlidir, fakat iyi bir avukat olabilmek için tek başına yeterli olmayacaktır.


Hakim veya savcı olamayanlar avukat mı olurlar?

Kişinin hakim, savcı ya da avukat olması kendi tercihine bağlıdır. Kişi hangi mesleği tercih ederse ona ulaşabilmek geçmesi gereken sınav ve aşamaları geçerek amacına ulaşır. Ancak hakim ve savcı olmayı değil de avukat olmayı tercih edenlerin yetersiz oldukları için bu seçimi yaptıklarını söylemek oldukça yanlış olacaktır. Bazı hukuk mezunları sınava girmeye ihtiyaç duymadıkları için avukatlık mesleğini seçebilmektedir. Ayrıca hukuk mezunları için hakim veya savcılığın uzmanlık, avukatlığın ise çıraklık olmadığını belirtmek faydalı olacaktır.


Avukatlar yalancı mıdır?

Toplumdaki inanışın aksine hukuk fakültelerinde yalan söylemek öğretilmez. Avukatlar, müvekkillerinin kendilerine verdikleri bilgileri kullanarak yine müvekkillerinin taleplerini elde edebilmek için mahkemede gerektiği gibi savunma yaparlar. Olaylara farklı bakış açıları getirerek hakimi kendi istedikleri sonuca ikna etmeye çalışırlar. Ayrıca avukatlar müvekkillerinin talepleriyle ve yaptıkları bilgilendirmeyle bağlıdırlar, kendileri bir şey uydurmaz. Avukatların mesleklerini yalan söyleyerek yaptıkların yönelik algı kesinlikle yanlıştır.


Tüm bu saydıklarımızı göz önünde bulundurursak avukatlar ve avukatlık mesleği konusunda toplumdaki bilgi kirliliği kendisini fazlasıyla belli etmektedir. Yukarıda sayılan tüm inanışların çoğunlukla yanlış olduğu açıkça ortadadır. Avukatlık mesleğine yönelik bazı olumsuz düşünceler, gençlerin mesleğe eğilimini ve bakış açısını kötü etkileyerek ülkemizdeki hukuk sisteminin işleyişinin verimini düşürmektedir. Her insanın bir gün mutlaka avukata ihtiyaç duyacağı unutulmamalıdır. İnsanlar avukatlardan dert yanarlar, ihtiyaç duyunca da mumla ararlar…KAYNAKÇA

www.hukukitavsiyeler.com

632 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page