top of page

AVUKATLIK MESLEĞİNDE REKLAM YASAĞI

Her meslek grubunda olduğu gibi avukatlık mesleği bakımından da bazı kurallar mevcuttur. Bu kurallar, tüm dünya ülkelerinde avukatlık mesleğinin nasıl yapılacağını, mesleği icra ederken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden kişilerin nasıl kişiler olması gerektiğini belirleyen kurallardır. Ayrıca kuralların bir diğer amacı, kamuoyunda avukatlık mesleğine karşı oluşan algıları kırmak ve mesleğin güvenilirliğini korumaktır. Türkiye’de bu yasaklar avukatlık kanununda ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nda düzenlenmiştir.

Bu yasaklardan arasında en çok tartışma konusu olan reklam yasağıdır. Bilindiği üzere avukatlık mesleği ticari faaliyet niteliğinde olmayıp kamu hizmeti niteliğindedir ve bu husus avukatlık kanununda açıkça belirtilmiştir ( Madde 1). Serbest rekabete dayalı bir alanda mesleki faaliyetlerini icra eden avukatların tam olarak rekabetten vazgeçebilmesi mümkün değildir. Avukatın mesleki kazancını arttırmak için müvekkil çevresini genişletmesi önemli bir konudur. Ancak rekabet ortamında her ne kadar avukatın reklam yapabilme hakkının olması gerektiği düşünülse de avukatın yargılama faaliyetinin önemli bir parçası oluşu ve bu sebeple avukatın bir kamu hizmeti ifa ettiği düşünüldüğünde avukatın reklam yapabilmesinin önemli sınırlamalara tabi olması gerekmektedir. Zira Avukatlık Kanununun 55. maddesi “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik ünvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır” şeklindedir. Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği’nin Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve Türkiye Barolar Birliği Bülteni’nin yürürlüğe giren meslek kurallarının 7.maddesinde avukatın kendisine ün kazandırmaya yönelik davranışlarda bulunmaktan kaçınmakla yükümlü olduğu, adres değişikliğinin reklam niteliği taşımayacak şekilde ilan yolu ile duyurulabileceği, başlıklı kağıtlar, kartvizitler, büro levhalarının reklam niteliğini taşıyabilecek aşırılıkta olamayacağı, telefon rehberinde meslekler kısmında adres yazdırabileceği ve fakat onun dışında farklı büyüklükte ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremeyeceği, ortak büro kuran avukatların büronun reklam aracı olmamasına, hukuk bürosu niteliğini yitirmemesine dikkat etmeleri gerektiğine işaret edilmiştir.

Görüldüğü gibi reklam yasağına uymayan ve bu nedenle bir nevi haksız rekabet hali içinde olan bir avukat, diğer avukatlara nazaran müvekkiller üzerinde gerçek anlamda emeğinin sonucu olmayan, hak etmediği bir etki yaratmaktadır ve bu etki kanuna, hukuka, ahlaka ve mesleğin onuruna açıkça aykırıdır.

243 görüntüleme4 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page