top of page

SOSYAL MEDYA VE SUÇ

Günümüzde sosyal medya kullanım yaşı özellikle pandemi dönemiyle oldukça düşmüş vaziyettedir. Bunun sonucunda doğal olarak suç işlemenin yeni mekânı sosyal medya olmuş durumdadır. Peki, sosyal medya kullanım sınırları nelerdir ve hangi eylemler sosyal medyada suç teşkil etmektedir. Gelin beraber sosyal medyada işlenen suçlara beraber göz atalım.


1. Cinsel Taciz Suçu

Kanunda düzenlenen cinsel taciz suçunda yasa koyucu tarafından herhangi bir temas ve yakınlık aranmamıştır. Dolayısıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştireceğimiz cinsel içerikli sözler de bu suça konu olabilecektir.


2. Tehdit ve Şantaj Suçları

TCK 106’da düzenlenen tehdit suçu da cinsel taciz suçunda olduğu gibi herhangi bir yakınlık ve temas gerektirmeyen suçlardandır. Özellikle kanun maddesinde ‘tanınmayacak şekilde’ hali sosyal medyada sık karşılaştığımız bir duruma vücut vermektedir. Zira sahte hesap ile diğer kullanıcıları tehdit etmek ya da şantaj suçunu işlemek bu duruma örnektir.


3. Haberleşmenin Engellenmesi

Haberleşme kişinin en temel haklarındandır. Bu hakkın engellenmesi doğal olarak suç oluşturmaktadır. Sosyal medya da haberleşme için elverişli bir ortam olduğu için bu suçun sosyal medyada işlenmesi de kaçınılmazdır.


4. Dolandırıcılık

Özellikle alış-veriş faaliyetinin pandemi ile sosyal ortama taşınmasıyla birçok sosyal medya uygulamasında çeşitli sanal alış-veriş hesapları açılmıştır. Başta bu hesaplarda olmak üzere internet üzerinde birçok sahte hesap satış yapmaktadır. Sahte hesaplardan yapılan bu alışverişler doğal olarak dolandırıcılık suçuna vücut vermektedir.


5. Müstehcenlik

TCK 226’da düzenlenen bu suç belki de çoğumuzun sosyal medyada karşılaştığı ama suç teşkil ettiğinden bir haber olduğumuz suç tipidir. Kanun koyucu TCK 226’da, müstehcen görüntüleri, sözleri, sesleri ve yazıları çocukların rahatlıkla erişebilecekleri yerlerde bulunduran kişiler cezalandırılacağına hükmetmiştir.


6. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

TCK 134’de düzenlenen bu suç tipi de çoğu kez karşılaştığımız ama suç teşkil ettiğini bilmediğimiz tiplerdendir. Rızamız dışında yayınlanan fotoğraflarımız, seslerimiz bu suça konu olmaktadır.


Bu bahsettiklerimiz dışında TCK ve diğer kanunlar kapsamında sosyal medyada işlenebilecek birden çok suç tipi vardır. Ancak bu suçlar her ne kadar kanunda düzenleniyor olsa da çoğumuz düzenlemelerden bir haber kendimizi suçun mağduru olarak bulabilmekteyiz. Sosyal medya kullanırken paylaştığımız her verinin birileri tarafından rahatlıkla kaydedilebileceğini dikkate alarak hareket etmeliyiz.

177 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page